Verksted

Et moderne verksted.

Ingen jobb er for liten eller for stor for vårt verksted.

Allsidig: Vi utfører de fleste verkstedsoppgaver, fra sertifiserte sveiseoppdrag til linjeboring, lakkering, kontroll og etterfylling av AC-anlegg.

Godkjenning: Vi tilbyr sertifisering av anleggsmaskiner.

Kvalitet: Risa Service er kvalitetsgodkjent etter ISO:9001 og jobber kontinuerlig med sikkerhet og høy kvalitet.

Som del av R-gruppen skal vi levere Risa-kvalitet. Det forplikter.


Roy Borlaug